Jump to Navigation

Slavnostní otevření nové přístavby knihovny

V pondělí 22. září 2014 otevřela Západočeská univerzita ve svém areálu na Borských polích přístavbu univerzitní knihovny, vybudovanou v rámci projektu RIPO.

Přístavba knihovny se rozkládá na ploše 2 800 m2. V rozšířeném volném výběru se zvýšil počet studijních míst na 238 a celkový knihovní fond knihovny Bory díky větším prostorám narostl na téměř 180 tisíc exemplářů. Vznikly zde nově studovny dvojího typu: V pěti skupinových studovnách s možností použití moderní audiovizuální a výpočetní techniky je celkem 53 míst, kde mohou studenti pracovat v týmech a na místě prezentovat ostatním svoje výsledky. Devět individuálních studijních boxů je určeno těm, kteří preferují samostatný způsob studia.
Vybavení knihovny obohatily nové technologie jako samoobslužný systém SelfCheck, který umožňuje bezobslužnou výpůjčku knih, bibliobox, prostřednictvím něhož mohou čtenáři vracet knihy i v době uzavření knihovny, nebo systém Summon, umožňující prohledávat více informačních zdrojů knihovny z jednoho rozhraní. Knihovníci pamatovali i na relaxační zónu pro studenty, vybavenou křesílky v příjemných pastelových barvách, k dispozici je také malá kavárna. Součástí nové budovy je rovněž informační centrum, v němž najdou radu a pomoc například zahraniční studenti nebo studenti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Rekonstrukce serverovny

V rámci projektu byla ukončena nejdůležitější část Aktivity IT a to akce "Rekonstrukce serverovny a záložní zdroj". Stavbu realizovala po vyhraném výběrovém řízení Skanska a.s. za 18 330 tís Kč. Serverovna a záložní napájení běží nyní ve zkušebním provozu a zatím vše funguje podle plánů. Pokud se chcete dozvědět více podrobností, máte možnost zde.

Datové úložiště

Výběrové řízení na datové úložiště v rámci projektu RIPO skončilo a s vítěznou firmou Proact Czech Republic s.r.o. byla podepsána smlouva. A navíc 22.12.2011 bylo datové úložiště dodáno a začalo oživování.

Na startu

Projekt RIPO byl zahájen 1.7.2011. Projekt zasahuje tři sféry služeb na univerzitě – služby knihovny, IT technologie a archiv.

Nejviditelnější aktivitou bude rozšíření Univerzitní knihovny přístavbou nového křídla budovy. Stavba je ve fázi vypsaného výběrového řízení s plánem zahájit stavbu 1.3.2012. Vytvoření vhodných podmínek pro skupinovou práci studentů a zároveň vytvoření podmínek pro možnost individuálního studia vedlo k požadavku vybudování malých a individuálních studoven a k navýšení počtu studijních míst ve volném výběru, které budou umístěny v této nové přístavbě. Rozšíření volného výběru bude doplněno nákupem tištěných i elektronických knih.

Ke zkvalitnění knihovnických a informačních služeb přispěje také získání nových informačních technologii jako je integrační vyhledávací nástroj, který zefektivní přístup k různorodým informačním zdrojům, či společná platforma pro přístup k elektronickým knihám.

V oblasti IT reagujeme na skutečnost, že závislost univerzity na informačních technologiích se stále zvyšuje a nedostupnost některých zdrojů, informací či nástrojů v podstatě paralyzuje život univerzity. Proto je součástí IT aktivity v projektu především posílení infrastruktury. Pod tímto pojmem chápeme spolehlivé napájení centrálních serveroven, jejich chlazení a dlouhodobější zálohování napájení pomocí dieselagregátu. Kromě těchto základních infrastrukturálních změn se zvýší kapacita a spolehlivost úložných prostorů, zvýší se redundantnost a prostupnost páteřní sítě a v neposlední řadě bude licenčně pokryt nárůst požadovaného výpočetního výkonu v aplikaci IS/STAG (Studijní agenda). V prosinci tohoto roku už bude dodáno datové úložiště, takže výsledky využijí uživatelé začátkem roku 2012.

Aktivita Archiv využila stavby nových prostor pro knihovnu a v suterénu budovy se vybuduje nový archiv univerzity, který bude odpovídat zákonným požadavkům. Jak už vyplývá z lokalizace archivu, tato aktivita bude naplněna na samém konci projektu.

Prihlásit se k odběru RIPO RSS


Main menu 2

by Dr. Radut.