Jump to Navigation

Na startu

Projekt RIPO byl zahájen 1.7.2011. Projekt zasahuje tři sféry služeb na univerzitě – služby knihovny, IT technologie a archiv.

Nejviditelnější aktivitou bude rozšíření Univerzitní knihovny přístavbou nového křídla budovy. Stavba je ve fázi vypsaného výběrového řízení s plánem zahájit stavbu 1.3.2012. Vytvoření vhodných podmínek pro skupinovou práci studentů a zároveň vytvoření podmínek pro možnost individuálního studia vedlo k požadavku vybudování malých a individuálních studoven a k navýšení počtu studijních míst ve volném výběru, které budou umístěny v této nové přístavbě. Rozšíření volného výběru bude doplněno nákupem tištěných i elektronických knih.

Ke zkvalitnění knihovnických a informačních služeb přispěje také získání nových informačních technologii jako je integrační vyhledávací nástroj, který zefektivní přístup k různorodým informačním zdrojům, či společná platforma pro přístup k elektronickým knihám.

V oblasti IT reagujeme na skutečnost, že závislost univerzity na informačních technologiích se stále zvyšuje a nedostupnost některých zdrojů, informací či nástrojů v podstatě paralyzuje život univerzity. Proto je součástí IT aktivity v projektu především posílení infrastruktury. Pod tímto pojmem chápeme spolehlivé napájení centrálních serveroven, jejich chlazení a dlouhodobější zálohování napájení pomocí dieselagregátu. Kromě těchto základních infrastrukturálních změn se zvýší kapacita a spolehlivost úložných prostorů, zvýší se redundantnost a prostupnost páteřní sítě a v neposlední řadě bude licenčně pokryt nárůst požadovaného výpočetního výkonu v aplikaci IS/STAG (Studijní agenda). V prosinci tohoto roku už bude dodáno datové úložiště, takže výsledky využijí uživatelé začátkem roku 2012.

Aktivita Archiv využila stavby nových prostor pro knihovnu a v suterénu budovy se vybuduje nový archiv univerzity, který bude odpovídat zákonným požadavkům. Jak už vyplývá z lokalizace archivu, tato aktivita bude naplněna na samém konci projektu.



Main menu 2

by Dr. Radut.